บทความ

- ติดตามบทความแวดวงการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -
Image
May 28, 2020, 1:05 pm

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล4

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ครูต้นแบบหรือครูแม่ไก่โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ จัดอบรมขยายผล ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนของตนเอง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

Image
May 28, 2020, 12:52 pm

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล3

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ครูต้นแบบหรือครูแม่ไก่โรงเรียนวัดดวงแข จัดอบรมขยายผล ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนของตนเอง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

Image
May 28, 2020, 12:09 pm

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล2

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดชัยมงคลเป็นโรงเรียนสังกัด กทม. เขตปทุมวัน มีนักเรียนทั้งหมด 205 คน โดยมีครูทั้งหมดจำนวน 18 คน ซึ่งครูต้นแบบได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออน์ไลน์ ระบบ KLASS ให้กับเพื่อนครูทุกท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดชัยมงคลเป็นที่เรียบร้อย เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

Image
May 28, 2020, 11:47 am

กทม. พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนำร่องใช้ดิจิทัลจัดการเรียนรู้ 7 โรงเรียน เขตปทุมวัน

(8 พ.ค.63) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตปทุมวัน

อ่านเพิ่มเติม

Image
May 28, 2020, 11:41 am

เจเนซิส หนุน 7 โรงเรียน กทม. เขตปทุมวันใช้แพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้ดิจิทัล มุ่งสร้างความสำเร็จ

เจเนซิส มีเดียคอม ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน หนุนโครงการนำร่องพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) ดึง 7 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันเข้าร่วม พร้อมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความสำเร็จในจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

Image
May 28, 2020, 11:26 am

เจเนซิส จับมือ สช. เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์มอบคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้

เจเนซิส จับมือ สช. เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์มอบคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ ให้ รร. สังกัด สช. ทั่วประเทศ (30 เม.ย. 63) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม “การนำเสนอข้อมูลของพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Online ของ สช.” โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้บริหาร สช. บริษัท สำนักพิมพ์ และสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรของ สช. เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม

Image
May 28, 2020, 10:27 am

สช. MOU 15 พันธมิตร เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานการประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ (MOU) และร่วมลงนาม MOU กับ 15 องค์กรพันธมิตร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้บริหาร ทั้ง 15 องค์กรพันธมิตร และผู้บริหาร สช. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

อ่านเพิ่มเติม

Image
May 28, 2020, 10:03 am

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตหนองจอก ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าลำแขก จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และได้จัดอบรมให้กับครูต้นแบบในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นำไปสู่การขยายผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออน์ไลน์ให้กับเพื่อนครูทุกท่าน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

- คลิกเลือกหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อดูรายละเอียด -
แรกเกิด (0-3 ขวบ) อนุบาล (3-6 ขวบ) วัยเรียน (ป.1- ม.6)
 • พัฒนาครรภ์
 • พัฒนาทารก
 • เตรียมความพร้อมสู่วัยเรียน
 • บทบาทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
 • พัฒนาการเด็ก
 • สร้างความฉลาดให้ลูกน้อย “ผ่านการมองเห็น”
 • 5 วิธีการเล่นช่วยกระตุ้นพัฒนาการความเคลื่อนไหวให้พลิ้ว ของลูกน้อยวัย 6 – 18 เดือน
 • การพัฒนาทักษะก่อนวัยเรียน
 • พัฒนาการด้านร่างกาย
 • บทบาทของพ่อแม่
 • บทบาทของโรงเรียนอนุบาล
 • พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม
 • Digital transformation global level
 • Digital Education2.0
 • Thailand 4.0
 • Education 4.0
 • Teacher 4.0
 • School 4.0
 • ผู้บริหาร (ผอ.) 4.0
 • พ่อแม่ 4.0
 • นักเรียน 4.0 Global Citizen
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา 4.0
 • มหาวิทยาลัย วัยทำงาน ผู้สูงอายุ
 • แนะแนวการเรียน
 • แนะแนวอาชีพ /งาน
 • Life planning
 • สมรรถนะคนจากวัยเรียนสู่วัยแรกเริ่มทำงาน
 • สมรรถนะและมาตรฐานสากล
 • มาตรฐานตามสายอาชีพ
 • การเรียนรู้ 360
 • การเรียนรู้และฝึกฝนนอกมหาวิทยาลัย
 • Advance Skill Development
 • สังคมดี
 • สุขภาพดี
 • มีอาชีพ
 • สิ่งแวดล้อมดี
 • ความสำคัญ