You're Here : Home Product แผนจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ป.6
PDFPrintE-mail

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ป.6

ซีดีรอมชุดแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นซีดีสำหรับครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการใช้แผนการสอนวิชาสังคมศึกษา เนื้อหาครอบคลุมทั้งสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา หน้าที่พลเมือง ฯลฯ ผู้ใช้จะได้อรรถประโยชน์ของเนื้อ

( Manufacturer )
300.00 บาท

Ask a question about this product

สินค้า : แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง Backward Design วิชาสังคมศึกษา ป.6
จำนวน : 1 CD
ขนาด : กล่อง CD ขนาด14 x 12.5 Cm.
ราคา : 300 บาท
ความต้องการของระบบ : CPU Pentium 3 ขึ้นไป / SDRAM 128 MB ขึ้นไป / 1024 x 786 Pixel / CD-ROM 52X / Win ME, XP, Vista
กลุ่มเป้าหมาย : เหมาะสำหรับครู-อาจารย์ และนักเรียน


รายละเอียด :
สุดยอดโปรแกรมพัฒนามาตรฐานการศึกษา CD-ROM แผนการสอน รายชั่วโมง อิงแนวคิด Backward Design เพื่อการเสริมสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนพร้อมขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

ซีดีรอมชุดแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เป็นซีดีสำหรับครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการใช้แผนการสอนวิชาสังคมศึกษา เนื้อหาของแผนการสอน สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมทั้งสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา หน้าที่พลเมือง ฯลฯ ไว้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้จะได้อรรถประโยชน์ของเนื้อหาอย่างเต็มที่

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับปรับปรุงครั้งล่าสุด ตรงตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณาจารย์ในกระทรวงศึกษาธิการและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่มีผลงานทางวิชาการออกเผยแพร่ จัดฝึกอบรมการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ให้กับข้าราชการครูทั่วประเทศ
สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการเข้ากับสาระวิชาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
จัดทำในรูปแบบเอกสาร โดยโปรแกรม Microsoft Word
สามารถแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติมให้ตรงกับความรู้ในท้องถิ่นได้อย่างง่ายดาย
สามารถปรับปรุงเขียนขึ้น Web Site Internet ได้เลย โดย Convert ไปเป็นภาษา HTML แล้วจัดเรียงบน Web Site ออกเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนซึ่งใช้เพื่อการเรียนการสอนได้
แผนการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชาครบถ้วน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
พร้อมคลังข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับครูอาจารย์เหมาะสำหรับครูอาจารย์ในระดับประถมศึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ปกครองที่สนใจในหลักสูตรการเรียนของบุตรหลาน

ซีดีรอมประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้
ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ แนวข้อสอบ
หลักสูตรสาระภาษาไทย
แบบรายงานผล
แบประเมิน ตารางวิเคราะห์และใบรายงานผล
หลักการให้ระดับผลการเรียน
โปรแกรมป๊อบปูล่า ดิกชันนารีอัจฉริยะ
ข้อมูลเสริมหลักสูตร ความรู้รอบตัว
ภาพและคลิปอาร์ตกว่า 3,000 ภาพ
แนะนำเว็บไวต์การศึกษา
ประมวลภาพและเหตุการณ์ สึนามิ
พ.ร.บ. และกฎหมายการศึกษา กฎกระทรวง ประกาศ ฯลฯ
20 Best Seller

20 Best Seller