Home About Product
 
 
 
 
 
Promotion Presentstation News and Event Article Contact us


ห้องเรียนอัฉจริยะสมาร์ทคลาสรูม SMART CLASSROOM

           ห้องเรียนอัฉจริยะสมาร์ทคลาสรูม คือ เครื่องมือสำคัญในการทำให้เกิดการปฏิรูปใน 4 องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานการจัดการเรียนการสอน นักเรียนยุคใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อการเรียนที่ทันสมัยเข้าใจได้ง่ายขึ้น ครูยุคใหม่มีเครื่องมือสำหรับจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าสนใจ โรงเรียนยุคใหม่มีห้องเรียนที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในตำราหรือในห้องเรียนเท่านั้น และมีระบบบริหารห้องเรียนและคลังเนื้อหา-สื่อ ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ASEAN STUDIES CENTER
เปิดประตูสู่อาเซียน ด้วยระบบคลังอาเซียนดิจิตอล
           พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนด้วยองค์ความรู้ผ่านการนำเสนอที่ทันสมัย เจาะลึกและรอบด้าน เปิดโลกทัศน์ใหม่ไปกับส่วนนำเสนอข้อมูลของชาติสมาชิก ทั้ง 10 ประเทศ มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ภาษาและสืบค้นในรูปแบบดิจิตอลพร้อมทั้งกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟ ที่ให้ความรู้คู่ความสนุก นำเสนอด้วยเทคโนโลยีและรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย น่าสนใจสนใจ ตอบสนองทุกวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   สินค้าประเภทโซลูชั่น
คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส Genesis TouchCom
คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส Genesis Touch Com นวัตกรรมที่รวมเอา คอมพิวเตอร์ จอระบบสัมผัส และซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนไว้แบบ All in one
ระบบบริหารการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DLIT)
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในรูปแบบใหม่ หรือระบบ DLIT มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า DTV IP Gateway เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับชม DLTV
   หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
สนุกสนานกับคณิตศาสตร์สำหรับเด็กไปพร้อมกับหนูน้อยริอา โกยะ และเหล่าเพื่อนซี้ โจริ ทุงงิ ที่จะพาเด็ก ๆ มาเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างง่ายด้วยการ์ตูนแสนสนุก

รับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร กรุณากรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารจาก GENESISรายการหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รายการหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รายการหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
...ดูรายการอื่น ๆ


บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด เลขที่ 168/73 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 02-5149052-3 | โทรสาร : 0-2514-9028 | เว็บไซต์ : www.genesis.co.th 2014 Genesis Mediacom