PDFPrintE-mail
หนังสือนิทานเด็กดี ชุดที่ 30หนังสือนิทานเด็กดี ชุดที่ 32

หนังสือนิทานเด็กดี ชุดที่ 31

ซีดีรอม E-book ชุด หนังสือนิทานเด็กดี นับเป็นผู้ช่วยสรรค์สร้างจินตนาการให้กับเด็กวัยเรียนรู้ นิทานถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างเสริมและพัฒนาไอคิวและอีคิวของเด็กให้สูงขึ้น

( Manufacturer )
300.00 บาท

Ask a question about this product

สินค้า : หนังสือนิทานเด็กดี  ชุดที่ 31
บรรจุ : 1 แผ่น
ขนาด : กล่อง DVD ขนาด 13.5 x 19 Cm.
ราคา : 300 บาท
ความต้องการของระบบ : CPU Pentium 3 ขึ้นไป / SDRAM 64 MB ขึ้นไป / 800 x 600 Pixel / CD-ROM 52X / Win ME, XP
กลุ่มเป้าหมาย : เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมถึงมัธยม


รายละเอียด
:
ซีดีรอม E-book ชุด หนังสือนิทานเด็กดี  นับเป็นผู้ช่วยสรรค์สร้างจินตนาการให้กับเด็กวัยเรียนรู้ นิทานถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างเสริมและพัฒนาไอคิวและอีคิวของเด็กให้สูงขึ้น เพราะนิทานมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด และสอดแทรกความรู้ความสนุกสนาน ทำให้เด็กๆ รู้จักคิด รู้จักโลกจินตนาการ อีกทั้งยังแฝงข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  พร้อมกันนี้นิทานยังช่วยฝึกสมาธิให้เด็กจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟัง ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านการอ่าน และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็ก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาไอคิว-อีคิวที่ดีตามมา

ซีดีรอม E-book ชุดนี้ ประกอบด้วยเนื้อหานิทาน ได้แก่
-  ลูกเสือกับเต่า
-  ลูกแมวกับเต่า
-  ลูกแมวปวดฟัน

 
20 Best Seller

20 Best Seller

Product Categories

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค    * อายุ 7-12 ปี (ประถม)       ซีดีรอมมัลติมีเดีย ชุด เตรียมสอบ ป.1 - ป.6       ซีดีรอมมัลติมีเดีย ชุด Top Grade ป.1 - ป.6       ซีดีรอมมัลติมีเดีย ชุด คลังข้อสอบพร้อมเฉลย ป.1 - ป.6       ซีดีรอม E-book ชุด วิทยาศาสตร์แสนสนุก       ซีดีรอม E-book นิทานเด็กดี นิทานชาดก นิทานอีสป       ซีดีรอม E-book ชุด นิทานชนะรางวัลการประกวด       ซีดีรอม E-book ชุด นิทานส่งเสริมจริยธรรม       ซีดีรอม E-book ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม       ซีดีรอม E-book ชุด นิทานเสริมสร้างจินตนาการเด็ก       ซีดีรอม E-book ชุด หนังสือนิทานเด็กดี       ซีดีรอม E-book ชุด สุภาษิตสำหรับเด็ก       ซีดีรอมมัลติมีเดีย ชุด พจนานุกรมรูปภาพไทย-จีน และไทย-อังกฤษ       ซีดีรอม SUPER KIDS : SUPER GAME ผลิตภัณฑ์สำหรับมืออาชีพ บนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้น ประถม 1-6 โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยม 1-6 โปรแกรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน CAI ด้วยตนเอง สื่อเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นมัธยมศึกษา


Advanced Search