สื่อบทเรียนอิงตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM03

สื่อบทเรียนอิงตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา คุณลักษณะ • มีคู่มือครู – แผนการสอน • มีจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด • มีสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย • มีวิดีโอสรุปเนื้อหาบทเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ • มีใบงาน-ใบกิจกรรม-เฉลย • มีแบบทดสอบ-เฉลย

Share

Share

  สื่อบทเรียนอิงตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา       3 ก.ย. 2563 15:30 น.

 

 

สื่อบทเรียนอิงตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

คุณลักษณะ

  • มีคู่มือครู – แผนการสอน
  • มีจุดประสงค์การเรียนรู้  มาตรฐาน ตัวชี้วัด
  • มีสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
  • มีวิดีโอสรุปเนื้อหาบทเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้
  • มีใบงาน-ใบกิจกรรม-เฉลย
  • มีแบบทดสอบ-เฉลย