สื่ออิเล็กทรอนิกส์สารคดีเสริมความรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ชุด วารีชีวิต

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM04

สื่ออิเล็กทรอนิกส์สารคดีเสริมความรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ชุด วารีชีวิต ประกอบด้วย • นำเสนอในรูปวิดีโอสารคดี • เลือกทำงานได้ 2 ภาษา

Share

Share

   สื่ออิเล็กทรอนิกส์สารคดีเสริมความรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ชุด วารีชีวิต     3 ก.ย. 2563 15:30 น.

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์สารคดีเสริมความรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ชุด วารีชีวิต

ประกอบด้วย

  • นำเสนอในรูปวิดีโอสารคดี
  • เลือกทำงานได้ 2 ภาษา