สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ติวเข้มท็อปเกรด ป.4 – ป.6

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM05

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ติวเข้มท็อปเกรด ป.4 – ป.6 คุณลักษณะ • เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ • มีเนื้อหาสรุปบทเรียนในรูปแบบของวิดีโอ • มีแบบทดสอบ

Share

Share

   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ติวเข้มท็อปเกรด ป.4 – ป.6     3 ก.ย. 2563 15:30 น.

 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ติวเข้มท็อปเกรด ป.4 – ป.6

คุณลักษณะ

  • เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  • มีเนื้อหาสรุปบทเรียนในรูปแบบของวิดีโอ
  • มีแบบทดสอบ