หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด เรื่องธรรมชาติรอบตัวเรา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM05000702180000030

สมุดกิจกรรม เเบบองค์รวม 4 ด้าน

Share

Share

  หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด สิ่งต่างๆรอบตัวเรา      9 ก.ย. 2563 09.51 น.

 


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้