อาเซียน ASEAN STUDIES CENTER

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LC02000709170000020

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่ยุคที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะเราคือส่วนหนึ่งของอาเซียน

Share

Share

  อาเซียน ASEAN STUDIES CENTER                  10 ก.ย. 2563 16.46 น.

 

 

พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนด้วยองค์ความรู้ผ่านการนำเสนอที่ทันสมัย เจาะลึกและรอบด้าน เปิดโลกทัศน์ใหม่ไปกับส่วนนำเสนอข้อมูลของชาติสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ภาษาและสืบค้นในรูปแบบดิจิตอล พร้อมทั้งกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟ ที่ให้ความรู้คู่ความสนุก นำเสนอด้วยเทคโนโลยีและรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย น่าสนใจ ตอบสนองทุกวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนนี้ เป็นอีกช่องทางของการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนในเชิงบูรณาการ ที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบนิทรรศการสื่อผสมที่ให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิง ซึ่งผู้เข้าใช้ศูนย์สามารถเรียนรู้และได้ประโยชน์อย่างสูงสุด